WELCOME TO AGROMART NEPAL !

जैतुन (ओलिभ/Olive) को खेती गर्ने तरिका

जैतुन (ओलिभ/Olive) को खेती गर्ने तरिका जैतुन एक सदबहार रुख हो । यसको पात प्रत्यक २-३ बर्षमा फेरिन्छ । ...

Read More